Filuren logo ratt
Förskolan Filuren
filuren
testloga

 

 

SYNPUNKTER FRÅGOR OCH KLAGOMÅL

 

Om man som förälder är missnöjd med något eller har frågor om verksamheten bör man först vända sig till sin avdelning, där finns en avdelnings ansvarig förskolelärare. Är man fortfarande inte nöjd med svaret, tag kontakt med förskolechefen. Det går även att ta upp olika ärenden med förskolans föräldrarådsrepresentant som för frågan vidare vid förskolans möten.

Kvarstår missnöje, synpunkter och frågor ta då kontakt med klagomålsavdelningen på utbildningsförvaltningen tel: 08-50833000.