Filuren logo ratt
Förskolan Filuren
filuren
testloga

SOM FÖRÄLDER PÅ FÖRSKOLAN

 

Föräldrar skall alltid känna sig välkomna till förskolan, den dagliga kontakten är viktig. Där kan synpunkter och information föras mellan föräldrar och pedagoger, då förskolan vill vara lyhörd för föräldrars synpunkter och önskemål.

Föräldrar kan alltid delta i vår verksamhet och följa med under en dag. Underlag för samtal upprättas för varje barn och hålls en gång per termin.

Föräldramöte hålls en gång per termin. Med olika teman.

Föräldrafika/grill tillhör vår verksamhet som ett roligt inslag.

 

 

Vecko och månadsbrev kommer via mail eller om man önskar i pappersform. Veckobreven innehåller avdelningens information och verksamhet samt en del bild dokumentation.

Månadsbreven är information för allt som är gemensamt på förskolan.