bild1
IMG4728
IMG5682
 
Filuren logo ratt
Förskolan Filuren

Filuren

 

Förskolan stardade som ett personalkooperativ våren 1992 och var ett av stadens första avknoppningar med två fritidshem och en sexårsverksamhet. 2005 övergick all verksamhet till förskola.

Förskolan Filuren ligger på Valhallavägen 179, på Östermalm.

Förskolechef/Anordnare Karin Andersson, Tel: 070-6548070, har drivit verksamheten sedan 1983 och i eget regi från 1992.

Under kontakt hittar ni allmän information, tillexempel hur våran inskolning går till samt nödvändiga blanketter.

Vi följer kommunens ramtider vad gäller öppethållande, 06:30-18:30. Vi erbjuder även barnomsorg på obekväm arbetstid.

Att hämta och lämna barnen görs till största delen utomhus, men kan under den mörka och kalla delen av året variera.

Vi har en hel utedag i veckan som vi går iväg och upptäcker vårt närområde. Vi vill att barnen skall ha en rejäl utevistelse varje dag.

Förskolan vill hålla en hög nivå på barns lärande och strävan efter att all personal har en pedagogisk utbildning. Idag arbetar fem förskolelärare och sex barnskötare varav två innehar specialutbildning.

Vi arbetar ständigt med kompetensutveckling i vårt målstyrda arbete.

Förskolan bedriver även simskola tillsammans med GIH på Östermalm för de som är intresserade.

filuren
testloga